Kapalı

Yatırım Fonuna ait Temel Bilgiler Nasıl Elde Edilir?

bankatik.net

Yatırım sahiplerinin, satın almayı düşündüğü fonlar hakkında bilgi alması, yatırımcıların en doğal haklarıdır. Çünkü para yatırıp satın alacakları fonların özelliklerini, risk derecelerini, ödeyecekleri masrafları, ilgili fonların geçmiş dönem işlem hacimleri gibi birçok konu hakkında bilgi sahibi olması, fon yatırımcı için bir avantaj olacak ve araştırma sonrası edineceği bilgiler yatırım fonlarının değerlendirmesinde bir derecelendirme olacaktır.

Bir yatırım fonu hakkında bilgi alınacak kaynaklar,  Şemsiye fon içtüzüğü, izahname, yatırımcı bilgi formu, mali tablo ve portföy dağılım raporlarıdır.

Şemsiye fon içtüzüğü: İlgili fonun iç tüzük maddeleri, fon sahipleri ile kurucusu arasında yapılan anlaşmalar, yatırım fonuna toplam katılma payları, fonların portföy yöneticileri tarafından yönetilmesi ile ilgili bilgilerin olduğu iç tüzüktür. Şemsiye fon iç tüzüğünde, satın alınması düşülen fonun adı, adresi, kaç kişinin fon satın aldığı, portföy yönetimin aldığı kararlar ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Her bir fon için ayrı izahnamenin bulunduğu ve yatırımcı bilgi formu düzenlenmesi kaydıyla, bir şemsiye fon içtüzüğüne bağlı olarak birden fazla şemsiye fona bağlı fon ihraç edilebilir.

İzahname: Şemsiye iç tüzüğe bağlı fonların halka arz edilmesi aşamasında hazırlanan bir belgedir. Bir nevi fonun tanıtım belgesi diye diyebileceğimiz iç tüzük, fonun satış dokümanıdır. İzahname içeriğinde, fonun portföy yapısı, fon sahipleri ile portföy yöneticileri arasında ki sözleşmeler, fonun kurucuları, fonun adresi, seçilen fon yöneticileri, fon ile ilgili alınan stratejik ve yatırım kararları, fon paylarının satın alınacağı yerler ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Ayrıca, fon yöneticilerinin sermaye piyasasında ki tecrübeleri, daha önceki fon yöneticilik çalışmaları da yer almaktadır. Fonla ilgili izahnameler, halka satışından önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilir. Yine fon iç tüzükleri, fonların satılacağı yerlerde, yatırımcıların incelemesi için hazır bekletilmek zorundadır.

Yatırımcı Bilgi Formu: Yatırımcı Bilgi Formuda, izahname gibi fonların halka satışından önce hazırlanır. İzahnameden farkı ise fonların temel nitelikleri ile ilgili bilgilerin bulunmasıdır. Bu bilgiler, fon yatırım amaçları ve politikaları, fonun kısa tanıtım bilgileri, fonun varsa daha önce ki performansları, fonun vergi maliyetleri, aracı kurum maliyetleri, fonun karışılacağı riskler ve bu risklerin neler olabileceği hakkında yatırımcıları bilgilendirici açıklamalar yer almaktadır. Yatırımcı bilgi formaları, fon kurucuları tarafından güncellenme özelliği de bulunmaktadır.

Portföy Dağılım Raporları: Portföy Dağılım Raporları, geçen her ay sonrası 1. Ve 6.günleri arasında, fonun menkul kıymetler ve fon katılma pat hareketleri ile ilgili fonun geçmiş dönemlerde ki pyasa performanslarına ait bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirilir ve kurum tarafından duyurulur. Yatırım yapmayı düşünen kişiler, Kamuyu Aydınlatma Platformunun yayınladığı bilgiler sayesinde ilgili fonlar hakkında bilgi sahibi olurlar.

Günlük Gazete ve Periyodik Dergiler: Ekonomi dergilerinde, fonların karşılaştırmalı olarak performansları, getirilileri bilgileri bulunmaktadır. Yine ekonomi gazetelerinde veya gazetelerin ekonomi köşelerinde de fonların payları, piyasa değerleri, portföy değerleri ile ilgili bilgiler bulunabilir. Sermaye Piyasa Kurulunun aylık bülteninde ise bütün yatırım fonlarının son ay itibarıyla portföy yapısı ve aylar itibarıyla portföy dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Yine İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından sunulan Fon Bilgilendirme Platformu’nda da fonlar hakkında geniş bilgiler yer almaktadır.

Yukarıda saymış olduğumuz belgeleri, fonların satıldığı merkezlerden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu merkezlerinden temin edebilirsiniz.

Merhaba Ben Mert, 2017 yılından bu yana finans ve banka sektöründe yer alıyorum ve sizlere Bankatik.net üzerinden finans ve bankaların güncel gelişmeleri hakkında bilgiler sunuyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar
scroll to top