Ana sayfa Yatırım Fonları Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım Fonu Nedir?

0
Yatırım Fonu Nedir?

Halktan toplanan paraların hisse senedi, bono, tahvil, altın gibi sermaye piyasa araçlarında değerlendirilmek üzere bir havuzda toplanması (portföy) ve bu fonların, fon yöneticileri tarafından yönetilmesi işine dayanan bir yatırım aracıdır.

Yatırım fonları arasında, Türkiye’de kurulmuş ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri, Yabancı ülkelere ait şirketlerin hisse senetleri, Türkiye’de ve yabancı borsalarda işlem gören altın, gümüş, elmas gibi değerli madenler ve bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen ve borsa piyasalarında işlem gören sermaye araçlarını gösterebiliriz. Ayrıca, Türk özel ve kamu kuruluşlarına ait borçlanma senetleri, yabancı özel ve kamu kurumlarına ait hisse senetleri fon yatırım araçları olarak kabul edilir.

Fon yatırımcıları, fonların toplandığı havuza ortak olur. Bunu şirket hisse senetleri gibi de düşünebiliriz. Hisse senedi alınan şirkete nasıl ortak olunuyorsa, o şirket hakkında söz sahibi olunuyorsa fon yatırımcıları da aynı haklara sahip olurlar. Sadece fon yatırımcıları, fon yönetimine katılma hakları yoktur. Fon kurmak için Sermaye Piyasası Kurulunun izin ve denetimi gerekmektedir. Kuruldan alınan izin ve kurulun belirleniş kurallarına göre bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve yardım sandıkları fon kurucuları olabilirler. Fon kurucusu, mevzuat kurallarına göre fon portföyünü dilediği gibi oluşturma hakkına sahiptir.

Yatırım Fonlarında bulunan kıymetlerin piyasa değerlerinin yükselmesi de fon portföyün değerinin artmasını ve fon fiyatının yükselmesini sağlar. Fon tipleri arasında, Tahvil ve Bono Fonu, Hisse Senedi Fonu, Sektör Fonu, Altın Fonu, Karma Fon, Likit Fon, Özel Fon, Koruma Amaçlı Fon, Garantili Fon, Serbest Fon bulunmaktadır. Yatırım fonlar A ve B yatırım fonları olarak iki gruba ayrılır. A tipi fonu, Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25’ini, devamlı olarak, Türk şirketlerinin hisse senetlerine yatırmış olan fonlardır.

Hisse senetleri dışında kalan yatırım fonlarına ise B tipi fon ismi verilir. Fonlar rehin edilemez, üçüncü kişilere aktarılamaz ve haczedilemez. Yatırım fonu kurucusu fon yönetimi için portföy yöneticisi belirler ve portföy yöneticisine yönetim ücreti adı altında hizmet bedeli ödenir.

Son olarak yatırımcıların, yatırım fonu seçiminde, fonun özelliklerini, portföy içeriğini iyi seçmelidir. Çünkü fonun bu özelliklerine göre kazanç getireceği gibi kayıpların yaşanabileceği unutulmamalıdır.

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin