Ana sayfa Yatırım Fonları Yatırım Fonlarının Denetimi

Yatırım Fonlarının Denetimi

0
Yatırım Fonlarının Denetimi

Yatırımcılardan toplanan fonlar, bir havuzda toplanır ve fon yöneticileri tarafından yönetilir. Yatırımcılarda, sahip oldukları fonların en iyi şekilde yönetilmesi ve doğal olarak kazanç elde etmek ister. Sermaye Piyasası Kurulu, yatırımcıların fonlarını korumak amacıyla yatım fonlarının denetimini zorunlu hale getirmiş ve denetim için belli kurallar koymuştur.

Yatırım fon kurucuları, her yatırım fonu için, Sermaye Piyasa Kurulunun şartlarını yerine getirmiş ve eğitim almış bir denetçi bulundurmak zorundadır. Bu denetçiler, yatırım fon sahipleri adına fon yöneticilerinin fonları nasıl kullandığı, Sermaye Piyasa Kurulunun kurallarına uygun yapılıp yapılmadığı, yatırım fonlarında ki kazançların fon değerine göre düzenli dağılıp dağılmadığı, fon yöneticisinin hile yapıp yapılmadığı gibi konularda denetleme görevi yapmaktadır.

Denetçinin yapmış olduğu denetim raporunu Sermaye Piyasa Kuruluna göndermek zorundadır. Yatırım fonları ayrıca, yapılacak bir sözleşme kapsamında 6 aylık ve yıllık olarak Bağımsız Dış Denetim şirketleri tarafından denetlenir. Bağımsız Dış Denetim kurumları, Sermaye Piyasa Kurulu tarafından denetim belgesi almuş kurumlardır. Bağımsız Dış Denetim kurumları, fon yöneticilerinin yıllık mali tablo ve diğer finansal verilerin, bu tablo ve veriler için belirlenen kurallara uygunluğunu denetler. Yine fon yöneticilerinin raporlarının uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olup olmadığını denetlemektedir.

Bağımsız dış denetleme kurumları, ilkeleri gereği yatırım fonlarını ve fon yöneticiliğini incelerken şüpheci bir yaklaşımla kanıtların geçerliliği inceler. Böylece fon yönetiminin açıklamaları ve diğer bilgi ve belgeler ile çelişki içinde olup olmadığını değerlendirmesinde büyük yarar sağlayacaktır. Fon yöneticilerinin sunmuş olduğu raporların doğruluğu, kar ve zarar açıklamalarının yeniden hesaplanması, belgelerin doğruluğu, yönetim kurulunun almış olduğu kararların incelenmesi, yatırımcıların bilgilendirilmesi gibi konularda denetlemeler yapar.

Yatırım fonlarının denetlenmesi, yönetim kurullarınca şeffaf denetlenemeyeceği düşüncesi ile şeffaf, açık ve anlaşılır bilgi en değerli bilgidir ve bu da ancak bağımsız denetimle mümkündür anlayışı ile tercih edilmektedir.

Bu denetleme biçimi sadece yatırım fon yönetimi için değil şirketler, kamu kurumları, bankalar içinde kullanılmaktadır. Yapılan denetimler sonrası, doğru bilgi akışı sağlanmış, yatırımcıların hakları korunmuş, sunulan bilgilerin gerçekliği ortaya çıkmış olur. Bağımsız dış denetleme kurulunun denetleme sonrası raporunu Sermaye Piyasa Kuruluna verir.

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin