Ana sayfa Ekonomi Türkiye’ de Refah ve Ekonomik Durum

Türkiye’ de Refah ve Ekonomik Durum

0
Türkiye’ de Refah ve Ekonomik Durum

Türkiye, son yıllarda refah düzeyini ilerletmiş bir ülke olarak dünya üzerinde dikkat çekmeye devam etmektedir. Kişi başına düşen gayri safi milli hasıla her ne kadar henüz hedeflenen düzeyde olmasa da son yıllarda giderek artmakta ve bu da ülkede gözle görülür bir gelişime yol açmaktadır.
Bundan yıllar öncesinde ülkede özellikle ekonomik sıkıntıların patlak vermesinin yanı sıra vatandaşlar arasındaki büyük uçurum büyük problemlere sebep olurken, bu sorunun zamanla kapanması en büyük hedeflerden birisi olmuştur. Baktığımız zaman da genel olarak dünya ekonomisi dikkate alındığında şu anda 16. Büyük ekonomi olarak yerini almakta olan Türkiye, hedefini 10 yıl sonra ilk 10’a girmek üzerine kurmuştur.

Elbette refah seviyesini ve de kişi başına düşen gelir doğrudan nüfus ile de alakalı bir konumdadır. Hal böyle olunca Türkiye’nin sahip olduğu genç ve dinamik nüfus da farkını ortaya koymaktadır. Gelişen ekonomi ile birlikte 75 milyonun üzerinde vatandaşın %25 oranında genç nüfusa (14 yaş altı) sahip olması ciddi bir gelecek vaat etmektedir.

Diğer yandan ülkenin sahip olduğu kaynaklar ve coğrafi konum da ekonomik açıdan gelişime açık bir ülke olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Elbette ki sadece tarım alanında değil sanayileşme alanında da önemli başarılar ortaya koyulmuş bu alanda da eksik kalınmamıştır.
Öte yandan devlet kontrolü altında çalışan şirketlerin yanı sıra son yıllarda özelleştirme alanlarında da ciddi gelişimler olduğu aşikârdır. Özelleştirilen birçok firma ve kuruluş, ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Amerika, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin fazla sayıda evsiz ve refah durumu kötü vatandaşa sahip olması, Türkiye’nin de bu durumda olmasını normal gösterebilmektedir. nemli olan ülkedeki işsizlik oranının azaltılması ve milli hasıla düzeyinin zamanla arttırılması üzerine çalışmalar yapılması gerekliliğidir. İstikrarlı bir ekonomik gelişim ve bunun ardından ortaya çıkan başarılar da yeni hedeflerin gerçekleşmesi yönünde bir umut ışığı görünümü vermektedir.

On yıllar öncesi baz alındığında Türkiye’de işsizlik sayısının çok daha az rakamlara ulaştığı ve yoksulluk oranının küçük rakamlarda seyir sürdüğü görülebilmektedir.

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin