Kapalı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

1930 Yılında Anonim şirketi olarak kurulmuş olsa da 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu ile Banka statüsü dışında kalan durumlarda özel hukuk kurallarına tabidir. Hisselerinin %50’den fazlası hazineye ait olan Merkez Bankası, kurulduğu yıllar kalkınma bankası olarak kurulmuştur. Merkez Bankası, bildiğimiz bankalar gibi hizmet vermeyip temel olarak para ve kur politikalarını düzenlemek ve banknot dolaşımını sağlamaktan sorumludur.

Klasik bankaların bankası olarak adlandırabileceğimiz Merkez Bankası, bankalara hesap açabilmekte, bankacılık hizmeti vermektedir. Yine bankalara kredi tahsis etmekte ve çek takas işlemi yapabilmektedir. Merkez Bankları her ne kadar bağımsız özerk kuruluşlar olsa da hükümetlerle organize bir şekilde devletlerin fonunu yöneten, dağıtan kuruluştur.

Merkez Bankasının diğer görevleri arasında: ülkelerin altın ve para rezervlerini yönetmek, açık piyasa işlemlerini kontrol etmek, ülkenin para biriminin değerini kontrol altında tutmak, zorunlu karşılık, reeskont ve döviz piyasalarını yönetmek gelir. Ülkelerin altın ve para rezervlerini yönetmek, açık piyasa işlemlerini kontrol etmek, ülkenin para biriminin değerini kontrol altında tutmak, zorunlu karşılık, reeskont ve döviz piyasalarını yönetmek görevleri bulunmaktadır.

Yasalarımıza göre para basma yetkisi T.B.M.M’ye devredilmiştir. Ancak Meclis almış olduğu bir kararla para basma yetkisi Meclis tarafından süresiz olarak Merkez Bankasına devredilmiştir. Bu doğrultuda, ülkemizde banknot basma ve ihraç imtiyazı tek elden Merkez Bankasına aittir.

Ülkemizde uygulanan döviz kuru rejimini bakanlar kurulu ile birlikte karar vermek Merkez Bankasının asli görevlerinden biridir. Belirlenen döviz kuru rejiminin uygulaması da yine Merkez Bankasına aittir. Merkez Bankası kur politikasını 2001 tarihinden bu yana itibaren dalgalı kur rejimi çerçevesinde sürdürmektedir. Yine ülkemizin altın rezervlerini saklamak Merkez Bankasının görevleri arasındadır.

Ülke hazinesinin yabancı parayla iç ve dış borç servisini gerçekleştirmek için gerekli döviz kaynaklarını bulundurmak, iç ve dış piyasalarda yaşanacak şoklara karşı önlem almak ve oluşacak şokun etkisini azaltmak ve uluslararası piyasalarda Türk ekonomisine duyulan güveni artırmak için rezerv tutmaktadır.

Bankalardan kullanılan kredi faiz oranlarının belirlenmesinde Merkez Bankasının alacağı kararlar etkilemektedir. Merkez Bankasının alacağını faiz indirim kararıla kredi faiz oranlarında düşü yaşanmaktadır.

Merhaba Ben Mert, 2017 yılından bu yana finans ve banka sektöründe yer alıyorum ve sizlere Bankatik.net üzerinden finans ve bankaların güncel gelişmeleri hakkında bilgiler sunuyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar
scroll to top