Ana sayfa Banka Haber Özkaynak Maliyeti Ne Demektir?

Özkaynak Maliyeti Ne Demektir?

0
Özkaynak Maliyeti Ne Demektir?
Özkaynak maliyeti ne demektir

Özkaynak diğer adıyla özsermaye, bir işletmenin sahip ve ortakları tarafından sermaye olarak koydukları varlıkların borçlardan ayrı düşünülen kısmıdır. Özkaynak maliyeti ise özkaynakla yapılması planlanan bir yatırımın maliyetidir. Özkaynak maliyeti, doğru hesaplamalar sonucunda işletme yöneticilerinin doğru karar almasını sağladığı için bir işletmeye büyük önem arz eder. Dağıtılmayan karların maliyeti, adi hisse senedi maliyeti ve yeni ihraç edilen hisse senedi maliyeti özkaynak maliyetini oluşturan üç önemli maliyet türüdür. Yatırım yapanların önemsemesi gereken verim/kazanç oranı da özkaynak maliyetini etkileyen bir değerdir.

Özkaynak Maliyeti Unsurları

1) Adi Hisse Senedi Maliyeti

2) Yeni İhraç Edilen Hisse Senedi Maliyeti

3) Dağıtılmayan Karların Maliyeti

Adi Hisse Senedi Maliyeti

Formül olarak kar paylarının cari değerinin hisse senedinin piyasa değerine eşitlenmesi olarak bulunur. Borçlanmayla satın alınan fonların maliyetinden yüksek olmasının sebebi yüksek risktir. Adi hisse senedi maliyeti iki şekilde hesaplanır. Kar payı modelinde yatırımcıların hisse senetlerinden bekledikleri kar payları belli bir iskontoyla bugüne indirgenerek cari piyasa fiyatı bulunur. İstenen getiri oranı yolu ise ikinci hesaplanma şeklidir. İstenen getiri oranı, yatırımcının sermayesi karşılığında kazanmayı düşündüğü getirinin oranıdır. Yatırımcının bu beklentisi risk primi açısından önem taşır. Risk primi, işletmenin riski ve finansal riskler için ödenmesi planlanan primdir.

Yeni İhraç Edilen Hisse Senedi Maliyeti

İhraç maliyetleri nedeniyle yeni ihraç edilen hisse senetlerinin maliyeti dağıtılmayan kar maliyetine göre daha fazladır. Hisse senetlerinin nominal değerlerin üzerinden satılması da nominal fiyattan fazla satılması da maliyete sebebiyet verir. Hisse senetlerinin nominal fiyatlarından fazla satılması durumunda ihraç primleri vergiye tabii olacağı için maliyeti yükseltir. Nominal değer üzerinden satılması durumunda ise pay başına getiri ve kar payı oranında düşüş gerçekleşir. Bu durum da işletme için bir maliyet sebebidir.

Dağıtılmayan Karlar Maliyeti

Dağıtılmayan ifadesinden de anlaşılacağı üzere işletme ortaklarının eline geçmeyen karların ya da daha basit bir ifadeyle paraların kullanılmamasından kaynaklanan bir maliyet türüdür. Bir tür fırsat maliyetidir. Fırsat maliyeti, vazgeçilen alternatifin kullanılması halinde kazanılacak faydadan feragat etmenin maliyetidir.

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin