Ana sayfa Ekonomi Küreselleşme ve Finans

Küreselleşme ve Finans

Küreselleşme Ve Finans İlişkisi

Çağımızda küreselleşme ve finans kavramları iç içe geçmiş bulunmaktadır. İlk olarak küreselleşme kavramının ne anlama geldiğini açıklamak gerekirse küreselleşme; uluslar arası ticaret, iletişim, teknolojik gelişmeler, nüfus hareketleri ve finansal hareketler gibi kavramlara bağlı olarak dünya ekonomisi üzerinde artan birleşmeyi ifade etmektedir. Teknolojik gelişme olarak ulaşım, elektronik gibi alanlardaki gelişmeler temel alınmaktadır. Nüfus olarak ise işçi sınıfında ortaya çıkan getirilere bakılmaktadır.

Finansta Küreselleşmenin Ortaya Çıkışı

Küreselleşmenin başlangıcı olarak Bretton Woods kabul edilmektedir. Bretton Woods İkinci Dünya Savaşı esnasında 1944 yılının temmuz ayında ortaya çıkmıştır. Birleşmiş milletler para ve finans konferansında ortaya çıkan ekonomi ile alakalı bir sistemdir. Bu sistemin devam ettirilebilmesi için kendi adını taşıyan bir anlaşama yapılmıştır.

Uluslar arası para sistemi olarak da bilinen bu sistemde dünyanın ileri gelen devletlerinin ticari ve finans işlemlerinde uyması gereken kurallar belirlenmiştir. Dünya ticaretini geliştirmeye yönelik olarak yapılan bir uygulamadır. Temel para birimi olarak dolar kabul edilmiştir. Anlaşma ülkenin uğraştığı parasal değişiklerde dengesizlik var ise bu dengesizliği gidermek için ülke parasının değerini dolar ile değiştirmeyi önermektedir.

Dolar altına dönüştürülebilirliğini koruyan tek ulusal para birimi olarak varlığını sürdürmüştür. Bu anlaşmanın ortaya çıkışından günümüze kadar gelen süre içerisinde küreselleşme kavramı giderek hız kazanmıştır.

Küresel Finans Ne Anlama Gelir?

Küreselleşen dünya ekonomileri ile birlikte finans konusunda çalışmalar yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Paranın dünya üzerinde serbestçe dolaşımı sağlanınca paranın en uygun sürede en karlı biçimde değerlendirilmesine gerek duyulmuştur. Bu ihtiyaç serbest rekabetin bir gereği olarak görülmüştür. Uluslar arası faaliyet gösteren işletmeler sahip oldukları fonlar açısından rekabet etmek zorunda kalmıştır.

Bu noktada finans kavramı ortaya çıkmıştır. Genel anlamı ile bakıldığında finans; gerçek veya tüzel kişilerin gerek duydukları fonların en uygun şartlarda ele alınması ve bu fonların en etkin biçimde kullanımını sağlamaktır. Hızla kürselleşen dünya üzerinde şirket yöneticileri iyi bir finans yönetimi ile de para kazanabilmektedir. Bu nedenle finans kavramı ciddi boyutta önem arz etmektedir.

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorum yazın!
Please enter your name here