Ana sayfa Banka Haber Kültür Varlıkları Katkı Payı Nedir?

Kültür Varlıkları Katkı Payı Nedir?

0
Kültür Varlıkları Katkı Payı Nedir?

Belediyelerin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere belediyelerin sınırları içerisinde yer alan gayrimenkuller için her yıl almış olduğu Emlak vergi borçlarının %10 nispetinde tahakkuk edilen katkı payıdır.

27 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında emlak sahiplerine ‘Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı’ yükümlülüğü getirildi. Böylece belediyelerce emlak sahiplerinden alınan emlak vergilerin toplam borcunun %10’u kadar da Kültür varlıklarını koruma katkı payı da alınmaya başlandı.

Bu katkı payı emlak borcundan ayrı bir borç olmayıp emlak borcuna ilave edilmiş bir borçtur. Yani ödememe gibi bir lüksünüz bulunmamaktadır. Nasıl ki su faturalarına çevre temizlik vergisi ekleniyorsa aynı sistem emlak borçları için de geçerlidir.

Tahsil edilen katkı payları il özel idaresi tarafından açılacak özel bir hesapta toplanmaktır. Toplanan bu paralar, belediyelerce hazırlanan kültür varlıklarını korumak, restore etmek ve kültür varlıkları ile ilgili yeni projeler kapsamında ki kamusallaştırma, planlama gibi harcamalarda kullanılmak üzere valiler tarafından belirlenen rakam kadar belediyelere gönderilmektedir. Kültür Varlıkları Katkı payının kullanılması ve kontrol edilmesi yetkisi valilerde bulunmaktadır.

Yine toplanan bu paralar Toplu Konut Kanununda eklenen yeni madde ile %10’u Kültür Bakanlığınca tescil edilmiş kültür varlıklarının bakımı, onarımı, restore işlemleri için başvurulduğunda kullandırılabilir. İl özel idarelerince bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin tamamı katkı payı hesabında toplanan miktardan karşılanabilir.

Ancak, il özel idarelerince gerçekleştirilen projeler için kullanılan miktar, başvuru dönemi itibariyle katkı payı hesabında toplanan miktarın %30’unu geçemez. Katkı payından yararlanmak isteyen belediyeler her yılın Ocak, il özel idareleri ise Haziran ayında valilik makamlarına başvurmaları gerekmektedir. Katkı payı alınmış kültür varlıkları için ikinci katkı payı alabilmesi için 10 yıl zaman geçmesi gerekmektedir.

İl özel idareleri be belediyeler tarafından kullanılan katkı payları, kültür varlıkları dışında başka bir yerde kullanılması ve tespit edilmesi durumunda valilik tarafından ilgili kurumlara yasal takip başlatma hakkı bulunmaktadır.

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin