Ana sayfa Banka Haber Kredi İşlemleri ve Türleri

Kredi İşlemleri ve Türleri

0
Kredi İşlemleri ve Türleri

Kredinin ekonomideki anlamı ödünç alınmış olunan ve verilen paralardır. Bankalar , bu konu üzerine en önemli , güvenilir kuruluşlardır.

Bankalar kanun bakımından kredi ve bankaların öz varlıklarının dışında toplamış oldukları vadeli ve vadesiz olmak üzere Türk lirası ve döviz mevduat seçenekleri ile banka dışında da temin etmiş oldukları fonları, tamamen yasal sınırlar içinde banka içi mevzuatı doğrultusunda ön plana çıkarak ihtiyaç sahipleri için belirlenen süre zarfında banka tarafından geri alınarak borç verilir ve bu borçlar taahhüdünün ve bu taahhütten doğacak olan faizler ile borçlar garantiye alınmaktadır. Bankalar , fona ihtiyacı olan bireyleri değerlendirme altına alarak en önemli mali sistemi kurmaktadırlar.

Banka Kanunu’na göre bankalar şu şekilde kredi olanağı sağlamaktadırlar ;

• Nakden borç verilmesi
• Teminat mektubu verilmesi
• Kefaletler, cirolar, aval
• Tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçlarının satın alınması
• Ortaklık payları
• Vadeli işlem sözleşmeleri
• Varlıkların vadeli satışlarından doğan alacaklar
• Tevdiatta bulunmak sureti ile başka herhangi bir biçimde ödünç verilmesi

Kredi Çeşitleri ;

Kredi seçenekleri çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Banka ve finans sektöründe ki çeşitli rekabetlerden dolayı kredi türlerinde sürekli bir artış söz konusudur.

Kullanım Amaçlarına Göre Krediler:

• Üretim Kredileri
• Yatırım Kredisi
• İşletme Kredisi
• Tüketim kredisi

Teminata Göre Krediler ;

• Açık Kredi
• Teminatlı Krediler
• Teminat Mektupları

Vadesine Göre Krediler ;

• Vadesiz ve kısa vadeli krediler
• Orta vadeli krediler
• Uzun vadeli krediler

Kullanıldığı Yerlere Göre Krediler ;

• Tarım Kredisi
• Konut Kredisi
• Mesleki Kredi
• İhracat Kredisi

Kredi Alıcısının Niteliğine Göre Krediler:

• Kamu Kredisi
• Özel Krediler

Kredinin Niteliğine Göre Krediler:

• Nakdi Krediler
• Mal şeklindeki Krediler
• Maddi olmayan Krediler

Kurumsal Krediler

Rötatif Döviz Kredisi

Spot Krediler gibi kredi çeşitleri de bulunmaktadır.

Günümüzde bu krediler sayesinde insanlar ev, araba gibi bir çok temel ihtiyacını bankalar üzerinden sağlayabilmekteler. İş yeri açmak için sermaye güçlendirmek için de kredi çekebilmeniz mümkündür. Gerçek ve tüzel kişiler kredi alabilmekteler. Alınan bu kredileri geri öderken belirli faizler ile geri ödemeler gerçekleştirilmektedir. Her bankanın kendine göre uyguladığı alanlara göre belirli faiz miktarları bulunmaktadır.
Kredi işlemleri yapılırken bankalar tarafından bazı araçlar kullanılmaktadır.

Bunları şu şekilde sıralamamız mümkün :
• Kağıt para emisyonu
• Cari hesaplar
• Hesaptan hesaba nakil
• Çek
• Kredi ve banka kartları
• Mevduat sertifikaları
• Bono (yazılı senet)
• Poliçe
• Varant
• Hazine bonoları
• Tahviller
• Teminat Mektubu gibi araçlar kullanılmaktadır.

Kredisiz günler dileğiyle.

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin