Ana sayfa Ekonomi İthalat Nedir?

İthalat Nedir?

0
İthalat Nedir?
bankatik.net

İthalat Hakkında Önemli Bilgiler

İthalat, Yabancı ülkelerden alınan mal ve hizmet anlamına gelmektedir. Yani dış alım demektir. Ekonomi içerisinde ithalatın karşılığı ihracat olarak bilinmektedir.  Ülkenin dış ticaret dengesini oluşturan ithalat ve ihracat kalemleridir. Ödemeler bilançosunda yer alan temel ölçütler arasında bulunmaktadır. Ülkemizde ithalatı gerçekleştiren birimler gerçek ya da tüzel kişilerdir.

Daha açık şekilde ifade etmek gerekirde ülkemizde ithalatı doğrudan gerçekleştiren birimler kamu iktisadi teşebbüsleri ya da devlet olarak bilinmektedir. Ülkemiz açısından ithalat ve ihracat rakamları incelendiğinde genel olarak ödemeler bilançosu açık vermektedir. Yani bu da ülkenin ithalat rakamlarının ihracat rakamlarından yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Dış ticaret açığı ülke ekonomileri açısından istenmeyen bir durumdur.

İthalattan Alınan Vergiler Nelerdir?

Gümrük Vergisi: Dış ticaret yapan ülkeler arasında malın girdiği ülkenin aldığı vergi türü olarak tanımlanmaktadır. Alınan bu vergi ile ülke sanayisinin korunması amaçlanmaktadır. Gümrük vergisinin diğer vergi çeşitlerinde olduğu gibi olumlu ve olumsuz yanları bulunmaktadır. Mal ithalatı ile de alınabilen bu vergi ülke için gelir kaynağı oluşturmaktadır. Bu vergi sayesinde ülkeye giren çıkan mallar ile ilgili sınır koyulabilmektedir. Örneğin ülkeye fazla girmesi istenilmeyen bir mal için yüksek oranda vergi koymak mümkündür.

Katma Değer Vergisi: Ülkemizde alınan dolaylı vergiler arasında yer almaktadır. Her türlü mal ve hizmet ithalatından alınan vergi olarak bilinmektedir. Katma değer vergisinin ithal edilen mallara ne oranda uygulanacağına Bakanlar Kurulu karar vermektedir. Belli sınırlar çerçevesinde bu oranları yükseltip düşürmeye yetkili kılınmıştır.

Bu vergilerin yanı sıra ithalat yapan ülkeler akaryakıt tüketim vergisi adı altında vergi de almaktadır. Ancak bu vergi türü insanlar arasında pek bilinen bir vergi değildir. Petrol ürünlerini ihraç eden gerçek ve tüzel kişiler için geçerli olmaktadır.

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin