Ana sayfa Esnaf ve KOBİ kredileri İskonto / İştira Kredisi Nedir?

İskonto / İştira Kredisi Nedir?

0
İskonto / İştira Kredisi Nedir?

İşletmelerin iş dünyasında tutunabilmesi, ticari faaliyetlerini aksatmadan devam edebilmesi, gerekli hammaddelerin temini, işçi giderlerini karşılanması gibi ticari faaliyetlerin devam etmesini sağlayan faktörlerin devamı için nakit ihtiyacı vardır. Bu nakit ihtiyaçların karşılanması için devlet destekli krediler veya bankaların kredilerine başvurular.

Ticari işletmeler mal ve hizmet satışlarından doğacak alacaklarına karşılık senet ve çek gibi para yerine geçen kıymetli evraklar almaktadır. Ancak bu kıymetli evrakların vade gününü beklemek, kaybolma, çalınma riskleri bulunmaktadır. Bankalar, vadesi henüz gelmemiş senetlere karşılık nakdi ihtiyaçlarınızı karşılayacak krediler sunmaktadır. İskonto İştira kredi vermektedir.

İskonto kredisi, vade süresi gelmemiş senedin ödeme yerinin bulunduğu belediye sınırlarında olması durumunda verilen krediyken, İştira kredisi ise süresi gelmemiş senedin ödeme yerinin bulunduğu belediye sınırları dışında olması durumunda verilen kredi türüdür. Bankalar, vadesi gelmemiş senetlere kredi verirken senedin vade tarihinin uzunluğuna ve senetteki ödenecek tutarın büyüklüğüne göre komisyon ve faiz almaktadır. Yine BSMV ve KKDF gibi yasal kesintilerde senet üzerinde yazılan tutardan kesilecektir. Yapılan faiz, komisyon ve vergi kesintisinden sona kalan kısım ise senet sahibine ödenmektedir.

İskonto ve İştirak kredilerinde bankalar her ne kadar faiz, komisyon alsalar da ticari işletmeler senet vadesini beklemeden nakdi ihtiyaçlarını karşılamış olacaklardır. Senedin vadesinde yapılamayan ödemelerden senet sahibi değil bankalar sorumlu olacaklardır. Bankalar, senet alacağını devraldığı için oluşacak her türlü yasal takip ve icra takipleri tamamen bankanın sorumluluğunda olacaktır.

Yine İskonto iştira kredilerinde noter üzerinden hesap bildirimi gönderilmez ve ticari işletmelerin bilançolarında kredi olarak kayıt yapılmaz. İskonto İştirak kredilerine uygulanan faiz oranları diğer kredilere göre daha cazip ve düşük olmaktadır. Keşide edilemeyen senet tutarlarını aynı gün nakit olarak bankaya ödemeniz gerekir. Yani iskonto iştira işlemine başlandıktan sonra başka bir çeki teminata almanız mümkün değildir.

İskonto İştirak kredisi kullanmış senet sahibi ticari işletmelerin, senedin banka tarafından tahsil edilememesi durumunda banka ile olan ilişkileri bozulacak ve bundan sonra ki vadesi gelmemiş senetler için kullanılacak İskontoo ve İştira kredileri için sorun teşkil edecektir.

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin