Ana sayfa Piyasa-Yatırım İş Bankası Pay senedi Nedir?

İş Bankası Pay senedi Nedir?

0
İş Bankası Pay senedi Nedir?

Pay senedi, ortakların şirket sermayesi içindeki pay sayısını ve TL bazında nominal değerini gösterir. Pay senedine Hisse Senedi adı da verebiliriz. Bu yazımızda da İş Bankası Pay senedi hakkında bilgi vereceğiz.

A- Pay Senetlerinin Gruplandırılması

Gruplama Ölçütleri: Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren şirketlerin pay senetlerinin alınıp satılmasının farklılaştırmak için bazı ölçütler belirlenmiştir. Bunlar

. İşlem göreceği piyasa ve pazar açısından ve pay senedini farklılaştırmak için A,B,C olarak üç farklı gruba ayrılırlar.

.Pay senedinin işlem gördüğü piyasa dışında ki Piyasa Öncesi İşlem Platformu, Nitelikli Yatırımcı İşlemci Pazarı ve Yakın İzleme pazarında değer gören ve diğer pay senetlerine göre farklı işlemler gören ve D pay senedi olarak adlandırılan senetlerdir.

.Borsada ki değer dolaşımı bakımından da gruplandırılmaktadır. Buna göre 30 Milyon TL ve üzeri pay senetleri A, 10 Milyon ile 30 milyon arasında olan pay senetleri B, 10 milyon altında ki pay senetleri ise C pay senedi olarak adlandırılır.

B-BİST İşlem Saatleri ve Seans Açıklamaları

Borsa İstanbul Piyasasında, Pay Senedi alış ve satış emirlerinin, bir zaman dilimi boyunca Borsa İstanbul Piyasasında alım satım sistemine iletilir. Bu sürenin sonunda iletilen bu emirlerin en fazla işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinden işleme dönüştüğü tek fiyat yöntemi ile çalışan özel bir seans şeklidir.

C-Komisyon Oranları

Borsa İstanbul Piyasasında işlem yapabilmek için Sermaye Piyasası Kurulundan izin ve belge almış kuruluşların aracı kurum görevini yerine getirmesiyle işlem yapılabilmektedir. Yatırımcılar, işlem yapmak istedikleri pay senetlerinin alım ve satım işlemlerini aracı kuruma vereceği talimatla gerçekleşmektedir. Aracı kurumlar yatırımcının adına borsada işlem yapmasından dolayı komisyon ücretleri alırlar. Bu komisyon ücretleri Yatırım Hesabı Saklama Ücreti, Merkezi Kayıt Kuruluşu Saklama Komisyonu, Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Şifre Gönderim Ücretleridir.

D-Takas Bank:

Borsada gerçekleşen işlemlerin, Borsa İstanbul Piyasasında alım satımın yapıldığı işlem gününü izleyen ikinci işgünü, Borsa İstanbul Piyasasında Takas ve Saklama Bankası A. Ş. (Takasbank) aracılığı ile yapılmaktadır. Takasbank, borsada gerçekleştirilen alım satım işlemlerinden doğan menkul kıymetlerin teslimi ve menkul kıymetlerin bedellerinin ödenmesine ilişkin taahhütlerle ilgili takasın yapıldığı ve Borsa İstanbul Piyasasında alım satımı yapılan menkul kıymetlerin saklanması zorunlu olan merkezi saklama kuruluşudur.

E- Yatırımcı Tazmin Merkezi:

Sermaye Piyasası Kanunu gereği Yatırım Kuruluşları, yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları ile ilgili hükümlerini yerine getirmemesi durumunda, yerine getirilmeyen hükümlerin yerine getirmek amacıyla kamu tüzel kişiliğine sahip Yatırımcı Tazmin Merkezi görevlendirilir.

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin