Ana sayfa Banka Haber Haciz Talebi Nasıl Yapılır?

Haciz Talebi Nasıl Yapılır?

0
Haciz Talebi Nasıl Yapılır?

Alacaklının borcunu alamadığı zamanlarda borcun tahsili için İcra Dairesi’ne yaptığı talep haciz talebidir. Bu talebin ardından haciz takip işlemleri başlar. Ama tabii ki hemen borçlunun mallarına ve parasına haciz işlemi uygulanmaz. Alacaklının talebi üzerine açılan davada haciz takibinin kesinleşmesi gerekiyor. İcra Dairesi tarafından borçluya gönderilen haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonraki 7 gün içerisinde borçlu itiraz etmediği takdirde haciz işlemi başlatılıyor.

Haciz Takibi Nasıl Başlar?

Alacaklının haciz talebinde bulunması için yerine getirmekle yükümlü olduğu bazı prosedürler mevcut. İlk önce alacaklının hangi haciz talebinde bulunacağını bilmesi gerekiyor. Şu anda ülkemiz yasalarına göre alacaklı İcra Dairesi’ne üç haciz talebi için başvuruda bulunabilir.

-İlamlı Haciz Takibi (Bu icra takibi için mahkeme emri gerekmektedir. Alacaklının elinde mahkeme emri olması gerekir)

-Kambiyo senedi Haciz Takibi (Bu tür haciz takibi için ödenmeyen borç türünün çek, poliçe ve bono tarzı borçlar olması gerekir)

-İlamsız Haciz Takibi (Senede, imzaya, yazılı evraka dayalı açılan haciz takibidir)

Haciz takibi için başvuracak alacaklının hangi haciz takibi başlatacağını bilmek zorunda. Zira yanlış başlatılan haciz takibi, İcra Dairesi tarafından düşürülecek, işleme konmayacaktır.

Haciz Takibi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hangi haciz takibi başvurusu yapılacağı belirlendikten sonra maalesef direkt olarak İcra Dairesi’ne başvuruda bulunulamıyor. Başvurudan önce alacaklının hazırlaması gereken bazı önemli belgeler mevcut. İcra Dairesi’ne yapılan haciz talebinin yanı sıra borçluya uygulanacak ödeme emri dilekçesi de gerekiyor. Bu iki dilekçeyi hazırladıktan sonra kırtarsiyeden alınan pembe dosyaya yerleştirilmeli. Ardından icra tevzi bürosuna gidip borç miktarına göre belirlenen haciz takibi harç tutarının ödenmesi gerekiyor. Oradan alınacak harç faturası da dosyaya eklendiği taktirde İcra Dairesi’ne haciz talebi yapılabiliyor. Mahkeme tarafından borçluya tebliğ edilen birinci haciz ihbarnamesine 7 gün içerisinde itiraz gelmezse haciz talebi kesinleşmiş oluyor.

Haciz Takibinde Ödeme Emri Nedir?

Haciz talebinde bulunan alıcı tarafından hazırlanması zorunlu belgelerden birisi olan ödeme emri, borcun nasıl ödeneceğini mahkemeye bildiren resmi belgedir. Sadece borcun nasıl ödeneceğini değil, borcun yapılma sebebini, mevcut borçtan hariç alıcının yaptığı masrafların detayını ve 7 günlük itiraz sürecinde ödeme kolaylığının nasıl sağlanacağını da anlatır. Mahkeme tarafından titizlikle hazırlanması istenen ödeme emri belgesinde şayet bir hata varsa dava ya düşecek ya da ileri tarihe ertelenerek alıcıdan belgenin düzenlenmesi istenecektir.

Haciz Nedir?

Haciz, İcra Dairesi tarafından yetkilendirilen haciz memurları tarafından uygulanan cebri tahsilattır. Şayet borçlu kişi mahkeme tarafından gönderilen birinci ve ikinci haciz ihbarnamelerine belirlenen sürede itiraz etmezse haciz uygulanır. Haciz kararı verildikten sonra borçlu kişinin menkul, gayrimenkul ve maaşı ile bankadaki hesaplarına mahkeme tarafından el konur. Haciz işlemi yapıldıktan sonra da borçlu kişi itiraz da bulunmazsa haciz edilen mallar mahkeme tarafından satılacak ve alacaklıya borç ödenecektir.

Haciz Talebine İtiraz Gelirse Ne Olur?

Haciz talebinin ardından İcra Dairesi tarafından borçluya gönderilen birinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonraki 7 gün içerisinde itiraz gelirse haciz uygulanmaz. İcra Dairesi bu gibi durumlarda itiraz edildiği gerekçesiyle duruşmayı bir sonraki mahkemeye ertleyecektir. Bu süre içerisinde de alıcı tarafın resmi delillerle borcu mahkemeye tekrar sunması istenecektir. Şayet alacaklı taraf borcu mahkemeye kanıtlarsa o zaman borçlunun itirazı geçersiz sayılacak ve haciz işlemi uygulanacaktır. Alacaklı tarafa da İcra İflas Kanunu’nun (İİK) m.338/I ve m.89/IV maddesi gereğince ceza ve tazminat dava açma hakkı tanınacaktır. Alacaklı en geç bir yıl içerisinde borçlu tarafa ceza ve tazminat davası açabilir. Şayet bu süre zarfında bir dava açılmazsa süre aşımı olacağı için mahkeme borçluya uygulanan cezayı kaldıracaktır.

Hacizden Sonra Borç Nasıl Ödenir?

Şayet borçlu taraf kesinleşmiş haciz takibi borcunu ödeyemezse mahkeme tarafından el konulan malları satılır. Mahkeme tarafından açık arttırma yöntemiyle satışa çıkan mallardan toplanacak para borç bedeli olarak alacaklıya ödenir. Bütün borç alacaklıya ödenene kadar borçlunun maaşına ve banka hesabına uygulanan blok işlemi devam eder. Ne zaman ki satılan mallar sayesinde borcun tamamı ödenir ve alacaklı haciz takibini geri çeker, birkaç hafta içerisinde de borçlunun önce maaşı sonra da banka hesapları açılır.

 

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin