Ana sayfa Banka Haber Haciz İhbarnamesine Nasıl İtiraz Edilir?

Haciz İhbarnamesine Nasıl İtiraz Edilir?

0
Haciz İhbarnamesine Nasıl İtiraz Edilir?

Haciz ihbarnamesi nedir? Haciz ihbarnamesi, borç verenin borç verdiği kişi borcunu ödemeyince talebi üzerine uygulanan işlemdir. Borç verenin talepte bulunduğu İcra Dairesi tarafından yürütülen işlem neticesinde borcunu ödemeyen kişiye haciz ihbarnamesi gönderilir ve buna birinci haciz ihbarnamesi denilir. İcra Dairesi tarafından gönderilen birinci haciz ihbarnamesinde borçlunun takip altında olduğu, borcunu ödeyene kadar mallarına haciz konulduğu ve borcun sadece İcra Dairesi’ne ödenebileceği belirtilmekte. Birinci haciz ihbarnamesinden sonra şayet borçlu borcunu borç aldığı kişiye öderse bu geçersiz sayılır çünkü haciz işlemleri başladıktan itibaren borç ödenmesi sadece davanın görüldüğü İcra Dairesi’ne yapılır.

Bir nevi ön uyarı niteliği taşıyan bu ihbarnamenin ardından şayet borçludan geri dönüş olmazsa, ikinci ihbarname de gönderilir. Şayet borçlu kendisine tebliğ edilen ikinci haciz ihbarnamesine de itiraz etmez ise, icra takibini yürüten İcra Dairesi’nce borçlu kaçak durumuna düşecektir.

Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz

İcra Dairesi tarafından gönderilen birinci haciz ihbarnamesinde borçluya hakları bildirilen bir metin de gönderilir. Bu metine göre birinci haciz ihbarnamesinin borçluya tebliğinden sonra borçlu kişi yedi gün içerisinde icra takibinin yapıldığı bahsi geçen İcra Dairesi’ne itiraz edebilir. Bu itiraz sonucunda ise İcra Dairesi borçlunun haciz işlemi uygulanan parasındaki ve malındaki hacizi kaldırır. Fakat borçlunun bu itirazına borcu veren kişi tarafından karşı itiraz gelir ve borcun ödenmediği kanıtlanırsa, İcra Dairesi bütün para ve mallara tekrar haciz koyar. Ayrıca borcu veren taraf İcra İflas Kanunu’nun (İİK) m.338/I ve İİK m.89/IV maddeleri uyarınca borçlunun cezalandırılmasını ve tazminat ödemesini talep edebilir. Bu gibi taleplere yine davayı yürüten İcra Dairesi bakmaktadır. Alacaklı kişinin borçlu kişiye tazminat davası açmak için 1 yıl süre aşımı süresi vardır. Şayet alacaklı yaptığı itirazın ardından 1 yıl boyunca borçluya tazminat davası açmazsa dava otomatik olarak düşecektir.

İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz

İkinci haciz ihbarnamesi, borçlunun birinci haciz ihbarnamesine tebliğden itibaren 7 gün boyunca itiraz etmemesinden gönderilir. Lakin şayet verecekli bu haciz ihbarnamesine de itiraz etmezse İcra Dairesi borcun kesinliğine karar verecek ve borcun 15 gün içerisinde İcra Dairesi’ne ödenmesini isteyecektir. Her ne kadar borç mahkeme tarafından kesin olarak kabul edilse de 15 günlük sürede de borçluya tekrardan itiraz etmek için menfit itiraz hakkı verilir. Ama şayet borçlu bu süre zarfında da borcunu ödemez ise İcra Dairesi alacaklıyı haklı bularak borçlunun haciz edilen mallarını satılığa çıkarır ve elde edilen parayı borç bedeli olarak alacaklıya verir.

Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmemiz İçin Ne Yapmamız Lazım?

Haciz ihbarnamesine itiraz için yapmanız gereken öncelikle bir avukat ile antlaşmanızdır. Tabii ki kendiniz de aşağıda vereceğimiz dilekçe örneği ile itiraz da bulunabilirsiniz ama bir avukat ile çalışmanız sizin için daha iyi olacaktır.

Haciz ihbarnamesi için İcra Dairesi’ne itirazlar iki şekilde yapılmakta. Birincisi İcra Dairesi’nin kabul ettiği şekilde doldurulmuş itiraz dilekçesi ve ikincisi de duruşmaya katılarak yapılan sözlü itiraz. Sadece iki türlü itiraz kabul eden İcra Dairesi, sizin yaptığınız itirazın ardından mallarınıza ve paranıza uygulanan haciz işlemini durduracak, alacaklı tarafın kesin deliller sunabilmesi için duruşmayı ileri tarihe erteleyecektir. Alacaklı tarafın topladığı delil neticesinde ise yukarıda da belirttiğimiz gibi tekrar haciz işlemi uygulanacak ve alacaklı tarafa ceza ve tazminat davası açma hakkı tanınacaktır.

 

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin