Ana sayfa Ekonomi Ekonomiyi İyileştirecek Önemli Hususlar

Ekonomiyi İyileştirecek Önemli Hususlar

0
Ekonomiyi İyileştirecek Önemli Hususlar

İnsanların temel yaşam ihtiyaçları arasında yer alan ekonomi sürekli üretim ve buna bağlı olarak da üretilen mal ya da hizmetlerin aktarımı biçiminde tanımlanabilmektedir. Bu bağlamda; süreklilik ifade eden bir süreç anlamı da taşıyan ekonomi en dar ifadeyle; bir ülkenin devamlı üretim ve pazarlama aktivitelerini kapsamaktadır.

Ekonomide sürekli yenilenme anlamı taşıyan iyileştirme ise; belirli bir zaman diliminde süregelen mevcut ekonomik durumların belirli kriterler baz alınarak düzeltilme dönemleri olarak adlandırılabilir. Bu amaçla; bir şirketin ya da bir devletin önemli unsurlarından biri olan üretim ve pazarlama faaliyetlerinin belirli dönemler kapsamınca mevcut şartlar göz önünde bulundurularak iyileştirme süreçleri oluşturulabilmektedir.

İyileştirmede Dikkate Alınması Gerekenler

Belirli bir dönem içerisinde mevcut ekonomik özelliklerin her şeyden önce belirli planlar dâhilinde sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda; analiz ve plan şekillerinin belirlenmesi sonrasında iyileştirme için ilk adım atılmış olmaktadır.

Bunların yanı sıra; iyileştirme yolunda oluşturulan planların uygulanması adımı ile birlikte ekonomi sorunları için saptanmış olan planlar uygulanarak iyileştirme yolunda ikinci adım atılmış olmaktadır. Ayrıca; uygulanacak olan planlar dâhilinde belirlenmiş olan süreçlerde devamlılık gözetilmesi de söz konusu iyileştirme adımlarında belirleyici unsur olabilmektedir.

Ekonomi İyileştirme Gerekliliği

Zaman içerisinde ekonomik sıkıntıların ya da kriz dönemlerinin yaşanması nedeniyle gerçekleştirilmesi gerekilen ekonomi iyileştirme bir şirketin ya da devletin belirlenen dönemler içerisinde çok daha sağlıklı bir ekonomik düzeye geçebilmesi açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda; belirli dönem aralıkları ile gerçekleştirilmesi gerekilen söz konusu iyileştirmeler feraha kavuşabilmek ve mevcut durum analizi yapabilmek için de oldukça fayda sağlayabilmektedir.

Bunlara ek olarak; sebep sonuç ilişkileri dâhilinde sağlanabilecek olan ekonomi iyileştirme problemlerin tam olarak saptanabilmesi ve durum analizleri sağlanabilmesi açısından da gereklilik barındırmaktadır. Örneğin; bir şirket bazındaki ekonomik bunalımların çözümlenmesinde çeşitli beyin fırtınalarının gerçekleştirilmesi de ekonomik iyileştirme yolundaki adımlar arasında sayılabilmektedir. Belirli dönemlerde yaşanabilen ekonomik krizlerden verimli ve etkin olarak sıyrılabilmek de yine söz konusu ekonomik iyileştirme adımları sayesinde rahatlıkla sağlanabilmektedir.

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin