Ana sayfa Ekonomi Cari Açık Nedir?

Cari Açık Nedir?

0
Cari Açık Nedir?

Bir ülkenin ürettiği her türlü mal veya hizmetleri ihraç ederek elde ettiği gelirin yine aynı ülkenin ithal ettiği her türlü mal ve hizmetlerden elde edilen gelirin az olmasına Cari Açık denilir.

Bir ülkenin ekonomik yönden dünya sıralamasına veya gelişmişliğini öğrenmek istiyorsak cari açık rakamlarına bakmamız yeterli olacaktır. Cari açık ile gelişmişlik arasında ters bir orantı vardır. Cari açık ne kadar çok ise o ülkede o kadar az gelişmiş, cari hesap ne kadar az ise o kadar da çok gelişmiş olarak ifade edebiliriz. Ya da daha açık bir ifadeyle bir ülke bir başka ülkeye veya ülkelere muhtaç ise cari açık o kadar çok olacaktır. Cari açık hesaplanırken 3 temel kalem esas alınır.

. İthalat ve ihracat

. Hizmetler hesabı adını verdiğimiz turizm, nakliyat, elektrik, doğalgaz, haberleşme gibi hizmetler ticareti

. Transferler Hesabı dediğimiz yurt dışında çalışan veya ülkede çalışan yabancı uyruklu çalışanların getirdiği döviz giriş ve çıkışları

Gelişmiş ülkeler incelendiğinde dışa bağımlılığın az olduğu görülür. Kendi enerjisini üretmek, yeni su kaynakları açmak, tarım ürünlerinde yeterlilik, hayvancılık sektöründe kendine yeterlilik gibi buna benzer tüm mal ve hizmetler ihtiyaçlarını dış ülkelere bağlı olmadan kendi ülkesine yeten ve dış ülkelere mal ve hizmet satan ülkelerde cari açık oranı çok az olmaktadır. Cari Açık hesabı yapılırken 4 temel unsur incelenir ve çıkacak rakamlar Cari Açık rakamlarını oluşturmaktadır.

1- Hizmetler Dengesi:  Bir ülkenin sigorta hizmetleri, turizm, enerji gibi hizmetlerden yurt dışına satışlardan elde edilen gelir ile yurt dışından satın alınan hizmetlere karşı ödenen bedel arasında ki fark.

2- Mal Dengesi: Bir ülkenin ürettiği malları yurt dışına satışlardan elde edilen gelir ile yurt dışından satın alınan hizmetlere karşı ödenen bedel arasında ki fark.

3- Yatırım Dengesi: Bir ülkenin yabancı ülkelerde yaptığı yatırımlar sonrası ödenen bedeller ile o ülkeye başka ülkelerin yapmış olduğu yatırımlar sonrası elde edilen gelir arasında ki fark.

4- Cari Transferler: Yurt dışında çalışan insanların ülkeye getirdiği döviz ile o ülkede çalışan yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkardığı döviz arasında ki fark.

Son olarak Merkez Bankasının verilerine göre 2014 yılında cari açık 45,8 milyar dolar iken 2015 yılında cari açık 32,6 milyar dolar olarak açıklanmıştır. Bu rakamlarla 2015 yılının 2014 yılına göre dış bağımlılığın daha az olduğu kanaatine varabiliriz.

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin