Ana sayfa Ekonomi Cari Açık Kavramı

Cari Açık Kavramı

0
Cari Açık Kavramı

Cari Açık Ne Demektir?

Cari açık ülkenin gelir ve giderleri arasındaki fark olarak tanımlanır. Daha detaylı bir biçimde ifade etmek gerekirse ülkenin yurt dışına sattığı mal ve hizmetlerden elde ettiği gelir ile yurt dışından satın aldığı mal ve hizmetlere yaptığı gider arasındaki olumsuz farka cari açık adı verilmektedir.

Cari açık durumunda ihracattan elde edilen gelir ithalata yapılan giderden az olmaktadır. Açığın boyutunu öğrenmek için ülkeye giren çıkan dövizi kıyaslamak yeterli olmaktadır. Eğer ülkeye giren döviz ülkeden çıkan dövizden ne kadar az ise cari açık da o kadar fazla olmaktadır.

Cari Açığın Temel Faktörleri Nelerdir?

Cari açığı belirleyen üç önemli faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin ilk sırasında devletlerarasında yapılan ihracat ve ithalat faaliyetleri yer almaktadır.

İkinci sırada ise bankacılık, turizm, taşımacılık ve sigortacılık gibi hizmetler hesabı adı verilen faaliyetler sayılmaktadır. Üçüncü ve son sırada ise yurt dışında çalışan yerli vatandaşların getirdikleri dövizler ile ülke içinde çalışan yabancı insanların götürdükleri dövizler kabul edilmektedir. Üçüncü sırada gerçekleşen bu işlemler transfer hesabı adı altında izlenmektedir. Bu faktörler ülkeye döviz girişi ve ülkeden döviz çıkışı üzerinde etkili olmaktadır.

Cari Açık Kavramı Önemli Midir?

Cari açık ülkeler açısından büyük önem taşımaktadır. Hesaplanan cari açık rakamları ilgili ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında ciddi bilgiler vermektedir. Eğer açık yok ise bu durum ülke vatandaşlarının refah içerisinde yaşadığına işaret etmektedir.

Ülkemiz açısından değerlendirme yapıldığında kamu sektöründen ziyade özel sektörün cari açığı oldukça fazladır. Mevcut şirketlerin gelirleri giderlerinden daha az olmaktadır. Kamu sektörü açısından bakıldığında ise uygulanan para ve maliye politikaları sayesinde cari açık yok denecek kadar az seviyelerde hesaplanmaktadır.

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin