Ana sayfa Kredi Notu Borcu Yoktur Yazısı Nedir? Nasıl Alınır?

Borcu Yoktur Yazısı Nedir? Nasıl Alınır?

0
Borcu Yoktur Yazısı Nedir? Nasıl Alınır?
Borcu yoktur yazısı alma

Ülkemizde bazı alanlarda daha çok işveren için yasal zorunluluk olarak karşımıza çıkan evraklardan birisi de “Borcu Yoktur Yazısı’’ dır. Borç kelimesiyle kast edilen Türkiye sınırları içerisinde kesinleşmiş ve ödenmemiş SGK primlerinin varlığıdır. Prim borcu kapsamında görülen ödemeler; sigortalılarla ilgili sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, asil ve feri borçlar olarak sayılabilir.

Neden Almak Gerekir?

Bazı işveren işlemlerinin onaylanması için kurumlarca talep edilen “Borcu Yoktur Yazısı’’ nın başlıca kullanıldığı yerler devlet ilişiğindeki makamlardır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uygulaması gereği işverenlerin ihalelere katılabilmesi için ihale komitesine sunma zorunluluğu olan evraklar arasında gelir. Ya da 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda bina inşaat harcı ve yapı kullanma iznine mensup konularda borcu yoktur alma ve bu belgenin ibraz edilmesi istenir. İşveren hak ettiği ödemeyi almak için bir kuruma başvurduğunda bile ödemesini alabilmesinin ön koşulu olarak karşısına çıkar. Aksi durumlarda işlemler tamamlanmaz, ödemeler yapılmaz.

Gerçek kişilik olup vergi mükellefi olmayan kişilerden istenen borcu yoktur yazısı ile anlatılmak istenen ise bireyin katma değer vergisi, özel iletişim vergisi, gelir vergisi, özel tüketim vergisi, gelir vergisi ve kurumlar vergisine ait stopajları ödeyip ödemediğine ilişkin belgedir. Özetlemek gerekirse vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiliklerin başvuruda bulundukları resmi işlemlerin tamamına yakınında vergi veya prim borcu kontrolünün yapılabilmesi için koşullar arasına eklenmiş hususlardandır. Bu nedenlerle alınması gerekebilir.

Bu uygulamanın amacı vergi borçlarının daha düzenli, zamanında ödenmesine ön ayak olmak ve uzun kuyruklar oluşmasına gerek kalmadan ödemeleri tahakkuk döneminde tahsil etmektir. 1000 TL’yi aşan ve sayılan kapsamlar dâhilinde bulunan, vadesi geçmiş ödemelerin sorgulamaya takılması ve ödeme zorunluluğu oluşturmak buna katkı sağlamaktadır.

Dilekçe Nereye ve Nasıl Yazılır?

Borcu yoktur alma için Gelir İdaresi Başkanlığı’na dilekçe ile başvurulur. Dilekçede işverenin bağlı olduğu vergi dairesi, işyerinin il, ilçe, mahalle, cadde, sokak detaylarının sorulduğu alanların doldurulması gerekir. Doldurulan alanların tamamlanmasıyla birlikte göster butonuna basıldığında güncel olarak işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcundan kaynaklı ödemesinin olup olmadığı bilgisine ulaşılabilir. Borcu yoktur yazısı anlamına gelen bu belge yazdırılarak istenen kuruma sunulabilir. İşverenin borcunun bulunması durumunda bu yazı verilemeyecek olup, borcun kapatılması gerekecektir. Borcu yoktur alma için borç temizlendikten sonra tekrar başvuru yapılır ve dilekçe yazılır.

İşveren olmayan kişilerden de bu anlama gelen bir yazı istenmesi durumunda mükellef olduğu vergileri ödeyip ödemediğini gösteren bir evrak anlatılmak istenir. Yine aynı yol izlenerek borcu yoktur alma işlemi gerçekleştirilir. Alınan evraklar 15 iş günü için geçerliliğini koruduğundan bu süre zarfında tüm işlemlerde kullanılabilir. Sadece bazı ihalelerde katılım günü itibarıyla alınan borcu yoktur yazısı şartı bulunabilir.

Borcu Yoktur Yazısı Hangi Durumlarda Alınabilir?

Borcu yoktur yazısı sadece yukarıda detaylandırılan durumlarda değil kendini garantiye almak isteyen tüketicilerin de başvurduğu bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Kredi kartı borcu nedeniyle takibe alınan, kartı kapatılan ve kredi notuna olumsuz yansıtılan bir durumla karşılaşan tüketici bu sorunu çözüme kavuşturduktan sonra bankadan daha sonra karşısına çıkma ihtimali olan halleri önleyebilmek adına borcu yoktur yazısı talep edebilir. Çünkü bu kayıtlar kişinin banka geçmişinde kayıtlı olarak yıllarca kalacağından başka işlemlerde karşılaşılma ihtimali kuvvetidir. Bu durumdan dolayı borcu yoktur alma ve belgeyi kullanmayı isteme tüketicinin en doğal hakkıdır. Böylelikle karşısına çıktığı durumlarda ödemenin kapatıldığını resmi olarak kanıtlayabilir.

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin