Ana sayfa Banka Haber Birey ve Sosyal Hakları

Birey ve Sosyal Hakları

0
Birey ve Sosyal Hakları

Bireyler, toplum içerisinde en küçük ögeyi oluşturan ancak temel anlamıyla da en önemli aktörlerdir. Bundan dolayı yaşamları için birtakım kurallara tabi olmakla beraber, sosyal güvence ve hakları da bulunmaktadır. Kimi bireyler, bahsedeceğimiz bu sosyal hakları kullanmakta imtina etmektedirler. Oysa bu gibi haklar, yaşamın etkili bir şekilde sürdürebilmesi ve ifâ edilmesi için gerekli elzem unsurlardır. Nihâyetinde bireylerin bu yaşamsal faktörleri, sosyal güvence adı altında hem ulusal hem de uluslar arası kaideler ile koruma altına alınmıştır.

Bireyin sosyal hakları, hukuk ve sosyal devletin temel yapı taşlarından biridir. Bununla beraber ülkemiz, anayasanın ilgili maddeleri gereğince, yukarıda bahsettiğimiz iki kritere de uygunluk göstermektedir. Ayrıca, muhtelif konular üzerine uluslar arası organizasyonlar ile yapmış olduğu sözleşmeler neticesinde de, bireylere soysal hakları tanıma konusunda oldukça cömert davranmıştır. Buna göre bahsettiğimiz bireyin sosyal haklarını, temel olarak altı ana kategoriye ayırabiliriz:

  1. Çalışma Hakkı
  2. Âdil Ücret Hakkı
  3. Sosyal Güvenlik Hakkı
  4. Konut Hakkı
  5. Sağlık Hakkı
  6. Eğitim Hakkı

Çalışma hakkı, herkesin bildiği üzere, istenilen meslekte ve iş yerinde çalışma imkânını tanımaktadır. Bu anlamda, çalışanların birtakım hakları bulunmaktadır. Bu haklar dâhilinde, işveren ile birey arasında da önemli kaideler bulunmaktadır.

Âdil Ücret Hakkı ise, işçinin ailesini ve kendisini geçindirmek üzere yaptığı iş nispetinde alması gereken doğal ücret hakkıdır. Bu ücret, yaşam koşullarının altında olamaz.

Sosyal Güvenlik Hakkı, çalışanların herhangi olumsuz bir durumda kalmaması adına alınacak önlemleri ifade etmektedir. Bu önlemler de, devlet tarafından alınmalı ve bireyin hakkı teslim edilmelidir.

Konut Hakkı, bireylerin bir diğer sosyal hakkı arasında yer almaktadır. Bu hak, konut dokunulmazlığı ve istenilen konutta oturma hakkı gibi bileşenlere de ayrılmaktadır.

Sağlık Hakkı ise, bireyler için yaşamlarını idame ettirebildikleri her alanda sağlıklı bir yaşama sahip olmaları için gerekli önlemlerin alınmasını ifade etmektedir.

Son olarak Eğitim Hakkı ile bireyler, istediği okul ve eğitim kurumunda eğitim görme hakkına sahip olmaktadırlar. Bu sosyal hak, günümüzde en çok istismara uğrayan unsurlardan biridir.

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin