Ana sayfa İhtiyaç Kredileri Bir Bireyin Sosyal Hakları Nelerdir?

Bir Bireyin Sosyal Hakları Nelerdir?

0
Bir Bireyin Sosyal Hakları Nelerdir?

Toplum olarak yaşayan insanlığın fertlere tanıdığı imkânlara sosyal haklar denilmektedir. Sosyal haklar bir bağış ya da bir lütuf olarak değerlendirilmemelidir. Sosyal haklar toplumun yaşam imkânlarını adil bir şekilde düzenlemeye çalışır. İnsanlar dünyanın neresinde olursa olsun toplum olmaktan kaynaklanan haklarını bilmekle mükelleftir.

Bireysel özgürlük medeni haklar düşünce ve inanç özgürlüğü bireysel özgürlük mülk edinme ve sözleşme yapma özgürlüğü ve adalet hakkı gibi daha pek çok haklar bir bireyin sosyal hakları olarak bilinmektedir. Sosyal haklar; toplumun yaşam standartları ölçüsünde ekonomik rahatlık ve insanların sosyal güvenlik haklarına sahip olmaktan başlayarak bireysel yaşam haklarına kadar geniş bir haklar zincirini oluşturmaktadır. Bu kavramın içeriğine bakıldığında sosyal ve ekonomik açıdan elde edilen hakların yanı sıra çoğu zaman sosyal ve kültürel haklarda ön plana çıkmaktadır.

Sosyal hakların düzenlenmesi demokratik ülkelerde son derece doğal bir durumdur. Demokratik hukuk devletleri halkın iradesiyle ve haklarını arayan insanlar tarafından şekillenmiştir. Toplumun bir arada barış ve refah içerisinde yaşamalarının koşulları sosyal haklar bağlamında sağlanmıştır. Sosyal haklar birlikte güven içerisinde yaşamanın gerekleri doğrultusunda eşit ve adil bir düzen olmanın öncüsüdür. Bu bağlamda demokratik bir hukuk devleti olan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti her bireyine eşit ve sosyal haklar sunmaktadır ve sosyal haklar konusunda ülkemiz ileri durumda yer almaktadır.

Türkiye cumhuriyetinde bireylere sunulan haklar; yaşama hakkı mülk edinme hakkı eğitim hakkı sağlık hakkı kanun önünde kendini savunma hakkı seçme ve seçilme hakkı gibi daha pek çok haklar zincirini oluşturmaktadır. Bir devletin sosyal hakları benimseyip benimsemediği o devletin gelişmişlik düzeyini de belirlemektedir. Söz konusu devletin demokratik çağdaş ve modern bir devlet olabilmesi için bireylerin sosyal haklarını yasal ve anayasal olarak vermesi gerekmektedir.

Bu bağlamda Türkiye cumhuriyeti bireylerin haklarına saygılı bir devlettir ve insanlar eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Bireylerin sosyal hakları Türkiye cumhuriyetinde yasal ve anayasal olarak korunmaktadır. Bireyler arasındaki uyuşmazlıklar hukuksal düzenlemelerle ortadan kaldırılmaktadır. Bireylerin sosyal hakları hukukun üstünlüğü ilkesi kapsamında teminat altına alınmıştır. Hukuksal düzenlemeler toplumun yaşam koşullarını düzenlemektedir.

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin