Ana sayfa İhtiyaç Kredileri Başbakanlık İletişim Merkezi (BiMER) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Başbakanlık İletişim Merkezi (BiMER) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

1
Başbakanlık İletişim Merkezi (BiMER) Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Başbakanlık İletişim Merkezi ( BiMER ) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

BİMER ve HAKLARIMIZ

“Başbakanlık İletişim Merkezi” (BİMER); bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca yazılımı gerçekleştirilen bir program ile web sayfası üzerinden kullanılan bir sistem olup, vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarını açık tutarak, müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.
• “ALO-150” nedir ve nasıl çalışır?

Sabit telefonlardan ve cep telefonlarından Alo150’ye ulaşmak için 150 çevrilir. “Alo 150” hangi ilimizden aranırsa, o ilin valiliğindeki görevli halkla ilişkiler personeli telefonu açmaktadır. Telefonla arayan vatandaşın kişisel bilgileri ve müracaatının konusu elektronik ortama kaydedilir. Daha sonra kayıt altına alınan bu müracaat Valilik’teki yetkili tarafından Kaymakamlık, İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü’ne sistem üzerinden gönderilir. Gönderilen müracaat ilgili Kaymakamlık, İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır ve başvuru sahibine cevap verilir. “Alo 150” numarasına yapılan müracaat herhangi bir Bakanlığı veya Başbakanlığı ilgilendiriyor ise söz konusu başvuru ilgili valilikte görevli halkla ilişkiler personeli aracılığı ile sistem üzerinden Başbakanlığa ya da ilgili Bakanlığa gönderilir. Buradaki değerlendirme sonrasında müracaat Bakanlık yetkilisi tarafından ilgili birime sistem üzerinden gönderilerek sonuçlandırılır ve vatandaşa cevap verilir. Verilen cevaba ilişkin detaylar sisteme kaydedilir.
BİMER nasıl çalışır?

BİMER uygulaması bir yazılım ile web üzerinden yürütüldüğü için yurdumuzun en ücra köşesinden yapılan müracaat ve bu müracaata ilişkin yapılan işlemler Başbakanlık’tan koordine ve takip edilebilmektedir. BİMER sisteminde Valilik ve Valilik kapsamındaki Kaymakamlık, İl Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri ile Bakanlıkların Merkez Teşkilatı, Genel Müdürlük, müstakil Başkanlık/ Daire Başkanlığı ve yine Bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarına kullanıcı adı ve sisteme giriş şifresi tahsis edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli tüm kullanıcılar, her gün kullanıcı adı ve şifresi ile BİMER programına girmekte ve o gün kendisine gelen müracaatların işlemini yapmaktadır.
• BİMER’e yapılacak müracaatların kapsamı nedir? BİMER hangi kanun maddelerine dayanarak işlem yapmaktadır?

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunla ilgili müracaatlar BİMER’e yapılabilir. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki her türlü istek, şikâyet, ihbar, görüş ve öneri BİMER üzerinden tüm iletişim seçenekleri kullanılarak yapılabilir.
• BİMER’e nasıl başvurabilirim?

Şahsen, telefon, internet, faks ve mektup ile BİMER’e ulaşabilirsiniz.
• İnternetten başvuru yaparken nelere dikkat etmeliyim?

İnternetten başvurunuzu yaparken doldurulması zorunlu alanları eksiksiz doldurduğunuza, başvuru metni kutusuna talep/şikâyetinizi kısa ve yalın bir dille yazdığınıza ve son olarak size başvurunuzu aldığımıza dair bilgi gönderebilmemiz için e-posta adresinizi doğru yazdığınıza emin olunuz.
• Formdaki tüm bilgilerin doldurulması zorunlu mu?

Adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, telefon numaranız ve adresiniz, başvuru yaptığınız il ve ilçe, cinsiyet, eğitim durumu ve e-posta adresinizi eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.
• Kimlik bilgilerimi gizleyebilir miyim?

Başvurunuzu yaparken “Kimlik bilgilerimi gizlemek istiyorum” seçeneğini işaretlediğinizde kimlik bilgileriniz BİMER yetkilileri tarafından görülebilecek; ancak evrakınızın iletildiği kurum tarafından görülmeyecektir. Dolayısıyla başvuru sahibine, müracaatına ilişkin bilgi verilemeyecektir. Bu durumda müracaat sahibi sistem tarafından kendisine verilen başvuru numarasını bildirerek “Alo 150” hattından veya www.bimer.gov.tr adresinden müracaatının durumunu öğrenebilecektir.
• Mektupla başvurabilir miyim? Nelere dikkat etmeliyim?

Kaymakamlıklarımız, Valiliklerimiz, Başbakanlık ile tüm Bakanlıklarımızdaki Halkla İlişkiler Bürolarına mektupla müracaat edebilirsiniz. Mektuplarınızda TC kimlik numaranızı, iletişim bilgilerinizi (açık adres, telefon numaraları) belirterek kısa ve öz bir şekilde talebinizi/şikâyetinizi yazmanız gerekmektedir.
• Devlet Memurları BİMER’e başvuru yapabilir mi?

İsteyen her vatandaşımız BİMER’e başvuru yapabilir.
• BİMER’e yapılan başvurular kim ya da kimler tarafından okunmakta ve değerlendirmeye alınmaktadır?

Vatandaşlarımızın Başbakanlığa (veya doğrudan Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına) her yolla gönderdikleri istek, görüş, öneri, ihbar ve şikâyetler, Başkanlığımızdaki uzmanlar tarafından incelenerek değerlendirilmekte; gereği yapılmak üzere ilgili Bakanlık, Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmektedir.
• Başvurum ne zaman sonuçlanır?

Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin durumu hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir.
• Başvurumun sonucu BİMER’den mi ilgili kurumdan mı gelmektedir?

Başvurunuzun cevabı ilgili kurum tarafından başvuru formunda vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda tarafınıza gönderilir.
• BİMER’den /kurumdan gelen cevabi yazı hangi yolla elime ulaşır?

Başvurunuzun cevabı ilgili kurum tarafından Başvuru formunda vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda e-posta aracılığıyla ya da posta yoluyla adresinize gönderilir.
• Başvurumun durumu ile ilgili bilgi alabilir miyim?

Başvurunuzu e-posta adresinize gelen linki tıklayarak ya da internet sitemizdeki “Başvuru Sorgula” bölümünden TC kimlik ve başvuru numaranızla takip edebilirsiniz.
• Başvuruma yasal süre içinde cevap verilmediğinde BİMER’in herhangi bir yaptırımı var mıdır?

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili Yönetmeliğin uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.
• BİMER’e yaptığım başvuruyu nasıl iptal edebilirim?

Daha önce yapmış olduğunuz başvurunuzu iptal etmek için yeniden BİMER’e müracaat ederek başvuru sayınızı belirtmeniz ve iptal talebinizi iletmeniz gerekmektedir.
• BİMER’e başvuru yaparsam işyerimle / işverenimle sorun yaşar mıyım?

Başvuru yaparken, isminizin açıklanması halinde zarar göreceğinizi düşünüyorsanız, “gizlilik” butonunu işaretlemeniz, ya da başvuru metninizde “Kimlik bilgilerimin gizli kalmasını istiyorum” ifadesine yer vermeniz halinde, işvereninizin bilgisi olmayacaktır.
• Yurt dışı vize işlemlerinde BİMER yardımcı olur mu?

Vize konusu, tamamen ziyaret edilecek ülkelerin izin ve kararına bağlı bir husustur. Bu sebeple size vize sağlanması konusunda bir işlem ve yönlendirmede bulunulması mümkün değildir.
• Başvurumun reddedilme ihtimali var mı?

Belirli bir konu ihtiva etmeyen ya da içeriğinde kişilik haklarına saldırı, hakaret, asılsız ihbar bulunan başvurular ile yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili başvurular işleme alınmayacaktır.
• Yargıya intikal etmiş dava dosyam ile ilgili ne işlem yapılır?

Çözümü salt yargı organının kararına bağlı olan veya konuya ilişkin yargı mercileri tarafından verilmiş bir karar bulunan veya bu mercilerce yürütülmekte olan soruşturma veya kovuşturma bulunan dilekçeler işleme alınamaz.
• BİMER aracılığıyla iş başvurusu yapabilir miyim?

Vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu memur ve işçi olarak görev almaları için ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmeleri gerekmektedir. Bu sınavlara “ilköğretim mezunları” kabul edilmemektedir. Engelli ve hükümlü vatandaşlarımızın da, kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak görev almaları, açılan sınavları kazanmaları şartıyla mümkün olmaktadır. Vatandaşlarımızın özel sektördeki iş talepleri ise il veya ilçelerdeki “İŞKUR” müdürlükleri tarafından kabul edilmektedir.
• BİMER aracılığıyla tayin işlemi yaptırabilir miyim?

Kurum içi ve kurumlar arası naklen tayinler, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkisinde olduğundan, ilgili kuruma şahsen başvurulması gerekmektedir.
• Şikayet dilekçesinde nelere dikkat etmeliyim?

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4üncü maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerektiğini öngörmektedir.
• İsmimi yazmadan şikayet-ihbar yapabilir miyim?

BİMER aracılığıyla internet üzerinden yapacağınız başvuruda, “Kimlik bilgilerimi gizle” butonunu işaretleyerek şikâyetinizi iletebilirsiniz. Mektup veya faksla yapacağınız isimsiz şikâyet başvurunuz, 2004 yılında yayınlanan Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda “olayla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler eklenmiş veya somut nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayanılıyor ise” bu hususlar ihbar kabul edilerek idarece işleme alınır. “Soyut, kişisel, bilgi-bulgu olmayan” isimsiz/imzasız şikâyet dilekçeleri işleme alınmaz.
• Bilgi Edinme ile Dilekçe Hakkı arasındaki fark nedir?

24.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nda, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. 4982 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3üncü maddesinde “bilgi” ve “belge” kavramları açıklanmıştır. Söz konusu tanımlar kapsamında olan ve 4982 sayılı Kanunda belirtilen istisna hükümleri arasında yer almayan bilgi ve belgelere erişim talep edilebilmektedir. Dilekçe hakkı ise, şikâyette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır. Türk vatandaşları Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun vasıtasıyla kendileri veya kamuyla ilgili dilek ve şikâyetlerini yetkili makamlara bildirebilmektedir.
• Telefonla bilgi edinme başvurusu yapabilir miyim?

Bilgi edinme talebinin yazılı veya elektronik olarak yapılması zorunluluğu bulunduğundan “Alo 150” hattı üzerinden sözlü bilgi talebinde bulunulamaz. Kaymakamlık, Valilik ve Bakanlıkların Halkla İlişkiler Müracaat Bürosuna şahsen gelip, yazılı olarak bilgi edinme talebinde bulunulabileceği gibi, Başbakanlık web sayfası üzerinden de bilgi edinme talebinde bulunulabilir.
• Faks yoluyla Bilgi Edinme Başvurusu yapabilir miyim? Nelere dikkat etmeliyim?

Faks yoluyla yapılacak başvurularda kişilerin ad, soyadı ve adres bilgilerinin yanı sıra T.C. kimlik numarasını belirtmeleri zorunludur. Bu şartları taşımayan başvurular işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir.
• Kişilerin özel hayatıyla ilgili bilgi edinme başvurusu yapabilir miyim?

Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
• Bilgi Edinme talebime verilen cevap benim için yeterli değil. Ne yapmalıyım?

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi edinme başvurularına verilen cevabın yeterli olmaması ya da başvuruya hiç cevap verilmemesi durumunda;
Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce ilgili kurumun cevabının tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır.
4982 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde kurum ve kuruluşlar tarafından başvuru sahibine olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap verilmemesi ya da 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10uncu maddesi uyarınca altmış günün geçmesiyle başvuru reddedilmiş sayılır. Bu durumda başvurusu reddedilmiş sayılan başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce dava açma süresinin başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurula itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurur.
Başvuru sahiplerinin Kurula başvurularını yazılı olarak yapmaları ve itiraz dilekçelerine ilgili Kuruma yaptıkları bilgi edinme başvurusunun bir sureti ile var ise söz konusu Kurumdan gelmiş cevabi yazı suretini eklemeleri gerekmektedir. Elektronik posta ya da faks yoluyla yapılan başvurular ile gerekli evrak suretleri eklenmemiş başvurular işleme konulmamaktadır. Gerekli hallerde başvuru sahibine ulaşılabilmesi amacıyla itiraz dilekçelerinde telefon numaralarına yer verilmesinde fayda bulunmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Web sitesini (http://www.bedk.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz.

Kaynakça:BİMER

T.C. Anayasası Kanun No: 2709
3056 Sayılı Kanun Uyarınca Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının Görevleri
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
• 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik.
Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına Dair Başbakanlık Genelgesi 2004/12
Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)- Doğrudan Başbakanlık Genelgesi 2006/3

1 Yorum

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin