Kapalı

2018 İşsizlik Maaşı – İşsizlik Parası Nasıl Alınır?

işsizlik maaşı 2018

Sigortalı bir işte çalışıp işten çıkarılanlara devlet tarafından verilen paraya işsizlik maaşı denilir. 2018 işsizlik maaşı ve bu paranın nasıl alınacağı konusunda aşağıdaki bilgiler sizlere yardımcı olacaktır. Zira çoğu kişi işsizlik maaşı başvurusu ve işsizlik maaşı nasıl alınır sorularının yanıtlarını bilmemektedir.

İşsizlik Maaşı 2018

4447 sayılı kanunun 50. maddesini ele aldığımızda ilgili yasada geçen açıklamalar şu şekildedir :

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son altı
aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması
kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime
esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi
ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan
karşılanır. Bu süre başlangıçta belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür. Söz konusu primlerin
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510
sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna
vermesi, varsa prime esas alt kazanç sınırı ile prime esas kazanç arasındaki fark ve kısa vadeli sigorta
kollarına ilişkin prim tutarı farkı ile işsizlik sigortası primlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemiş olması
şarttır. Bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak
üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için
de uygulanır. Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca
yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz.
Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece
biriyle sınırlı olarak yapılır. Ayrıca, işçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik
hükümlerinden yararlanılamaz. Bu fıkrada düzenlenen teşvik, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci
fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanmaz.

Öncelikle bu maaşa hak kazanmanız gerekiyor ve ilgili şartları taşımanız gerek. Yani işsiz kaldım kesin olarak işsizlik maaşı alacağım gözü ile bakmayınız. Zira işten kovulma veya kendi isteğiniz ile işten çıkma durumunda işsizlik maaşı şartları kesinlikle önceden bilinmelidir. Maaşa hak kazanan bireylerin banka hesaplarına ayın sonunda ilgili tutar yatar. Bu maaşı alanlar ayrıca sağlık kurumlarından da ücretsizce yararlanır.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları 2018

Genele bakıldığında aşağıdaki 3 etken üzerinde durulmaktadır. Bunlar
1- Çalışan kişinin son üç yıl içerisinde en az 600 gün ödenmiş priminin olması gerekmektedir.
2- İşveren tarafından işsiz kalan kişi işten çıkarılması ile iş yerinin kapanması sonucunda işsiz kalması gerekmektedir.
3- İşten ayrılma bildirgesi işveren kişi tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir.

Şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Sizlerde işkurdan işsizlik maaşı almak istiyorsanız işten çıkarıldıktan sonra maksimum 30 gün içinde işkura başvurmanız zorunludur. Yani o 30 günlük süreyi geçirdiğinizde ne yazık ki bu maaşa başvuramazsınız. İşsizlik maaşı tutarı herkeste aynı değildir. İşsizlik maaşı sorgulamasında hesaplamalar dikkate alınır yani son 4 ayın maaşına bakılarak bir oran çıkartılıyor ve bunun %40 ortalaması alınarak öyle bir tutar hesaba geçiyor. Ayrıca ne kadar süre işsizlik maaşı alacağım diye soranlara da cevabımız şudur ; devletin belirlediği etmenlere göre prim gün sayısına göre maaş verilir. Buna baktığımızda ;

Prim ödeme gün sayısı 1080 gün ise, 10 ay süresince maaş almaya hak kazanılır.
Prim ödeme gün sayısı 900 gün ise, 8 ay süresince maaş almaya hak kazanılır.
Prim ödeme gün sayısı 600 gün ise, 6 ay süresince maaş almaya hak kazanılır. Prim ödeme süreniz kesintisiz olarak 3 yıl ödenmiş olsa bile, 10 ay boyunca maaş alma imkânınız vardır. Peki 2018 işsizlik maaşı ne kadar işte yanıtlar burada ;

2018 işsizlik maaşı, brüt asgari ücretin 1.919 lira olduğu beklentisine göre, damga vergisi kesilmiş haliyle en alt limit işsizlik maaşı 762,05 TL, en üst limit işsizlik maaşı da 1.524 TL 10 kr. olarak alınacak.

Merhaba Ben Mert, 2017 yılından bu yana finans ve banka sektöründe yer alıyorum ve sizlere Bankatik.net üzerinden finans ve bankaların güncel gelişmeleri hakkında bilgiler sunuyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar
scroll to top