Ana sayfa Ekonomi 2016 Yılı Büyüme Hefefleri

2016 Yılı Büyüme Hefefleri

0
2016 Yılı Büyüme Hefefleri

Son 4 senedir Türkiye ekonomisi ortalama olarak %3 büyüme sağlamıştır.Fakat Türkiye’nin ihtiyacı olan oranın çok altında kalmasından dolayı Türkiye ekonomisinin büyüme hızının artması gerekmektedir.2016-18 dönemini içine alan orta dönemli program 2016 senesi içinde %4’lük bir ekonomik kalkınma hedefini açıklıyor. Bu konu içerisinde 2016 yılıyla ilişkili büyüme hedefini değerlendirmek istedim.

İç siyasi vuzuhsuzluğun azalması, global büyümenin dereceli olarak artması, ticari ortaklarımızın ölçülü büyümesi, finansal piyasalardaki gelgitlerin ve jeopolitik risklerin azalması, Fed’in faiz oranındaki artışının ekonomi üstündeki etkisinin belirli bir limitte kalması ile ekonomi üzerinde yabancı sermaye girişinin belirli bir pay sağlaması 2016 yılı içinde %4 ekonomik kalkınma hedeflememizin temel varsayımlarıdır. Bu rakam 2017-18 yılları arasında sırasıyla %4,5 ve %5 oranında bir artış beklentisine neden oldu.

Büyük ve stabilizasyonlu kalkınmaya yönelik geliştirilen temel strateji, özel sektörün önderliğinde dışa açık, rekabetçi ve yenilikçi bir üretim yapısının düzenlenmesidir. Bu bağlamda makroekonomik stabilizasyonun güçlendirilerek muhafaza edilmesi amacıyla para, finansal sektör, maliye ve gelirler politikaları koordinasyonlu bir şekilde yürütülmeye devam edilecektir.Özel tüketimde denetlemeli bir büyüme hedef alınırken, bu program sürecinde özel yatırımların büyümenin temel kaynağı olması hedeflenmektedir.

Özel sektör hammadde üretim sanayi yatırımlarının artırılması, hammadde üretim sanayinin ekonomi içindeki katkısının yükseltilmesi ve işgücü rantının artırılması kalkınmanın devamlılığını ve ekonominin global rekabetteki konumunun sağlamlaştırılması açısından önemli bir noktayı teşkil etmektedir. Bu bağlamda hammadde sanayinde Ar-Ge tabanlı, yenilikçi, çevreyi kirletmeyen ve fazla katma değer yaratan üretim biçimi desteklenecek, elde edilen ürünlerin ticarileştirme ve markalaştırma proseslerine işlerlik kazandırılacak.

Hammadde sanayi en üstte olmak üzere yeni yatırımların gerçekleştirilmesi, ihracatın arttırılması ve teknolojik gelişme için elimizde bulunan özendirme politikaları hazır şekilde uygulanacak, ihtiyaçlara göre yatırım özendirme sistemi elden geçirilecek. Yatırımcılara ve işletmelere müteveccih bürokratik ve hukuki prosesler geliştirilecek, uluslararası standartlara ve en önemli uygulamalara göre tüzük hızla güncellenecektir.Yatırımcılara mutabık nitelikte yatırım yerleri ayırabilmek için gereksinimlere cevap verecek şekilde arsa üretimi sağlanması amacıyla hazine arazileri en üst kademede olmak üzere yatırıma münasip arazilerin envanteri çıkarılacak ve tahsis prosesleri etkin duruma getirilecektir.

KOBİ kredibilitesi ile ilgili veriler daha kolay ulaşılabilir yapılarak KOBİ’lere kredi verme konusundaki riskleri azaltacak finansal gereçlerin daha aktif kullanılabilmesini sağlayacak politikalar geliştirilerek KOBİ’lerin elektronik ekonomiye ve yenilik ekolojik sistemlerine erişimi kolaylaştırılacaktır.

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin